Framtid.nu – Flyt och friktion i ett snabbt företag 2017-05-19T15:02:36+00:00


2002. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposion. (doktorsavhandling i Etnologi)

[se: www.framtid.nu] Avhandlingen belönades 2003 med Nordenstedska stiftelsens forskarstipendium.

Baksidestext: Kring millennieskiftet 2000 skulle den nya ekonomins företag framför allt vara snabba. Men vad är då ett snabbt företag, och hur blir ett företag snabbt? Internetkonsultföretaget Framfab (Framtidsfabriken) kom under ett par år att representera just de snabba företagen i Sverige. Med sin VD Jonas Birgersson i spetsen och med hjälp av ny digital teknik skulle företaget nå flykthastighet från den gamla ekonomin. Gamla företagsformer som benämndes “respiratorer” skulle fasas ut till förmån för helt nya typer av företagande.
Med utgångspunkt i ett av Framfabs kontor analyserar Robert Willim de utvecklingsprocesser som det snabba företaget gick igenom. Vilka faktorer accelererade och vilka bromsade utvecklingstakten? I centrum for analysen står de föremål som var både produktionsmedel och drömmaskiner i företaget, nämligen datorerna. Vad kunde den elektroniska utrustningen egentligen åstadkomma? Kunde flykthastigheten bli mer än en dröm?