ETN:HEM 2017-05-19T15:02:36+00:00

2006. Etnologisk skriftserie 2006:2. (Red.)

[ETN]

Ur inledningen:

Ordet hem kan lätt associeras till trygghet och stabilitet, till ”den lilla världen” och till det oansenliga. Det finns emellertid en poäng att se det stora i det lilla, att utgå från något som verkar enkelt och lättavgränsat för att däri finna en omfattande komplexitet. Hem kan rymma paradoxer och spänningsfyllda möten, såväl som rutiniserad vardagslunk. I hemmiljön kan det kaotiska möta det rutiniserade, något som Orvar Löfgren behandlar i sitt bidrag Det är bara för mycket – hemmet mellan rutin och kaos.

Hemmet har under senare år hamnat i fokus för en rad uppgraderingsprocesser. Tips på hemfix, renovering, styling och olika former av bostadsuppgraderingar presenteras i tidskrifter, teveprogram och av olika företag. Hemmet ses i dessa sammanhang som en arena för personlig upprustning.