Writings 2017-05-19T15:02:36+00:00

At my research page at the Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University you will find a complete list with my publications. Below is a list with selected publications and presentations.


BOOKS

Förbisett – När vardagen glimrar till. 2010. (with: Niklas Ingmarsson & Martin Magntorn). Brutus Östlings bokförlag Symposion.

Industrial Cool – Om postindustriella fabriker. 2008. Humanistiska fakulteten, Lunds universitet. Mer info.

Magic, Culture and The New Economy. 2005. (Ed. with: Löfgren, Orvar). Oxford: Berg. More info.

Virtualiteter. Sex essäer 2006. HEX001. Lunds universitet (Red.)

[Ladda ner pdf här].

ETN:POP 2005. Etnologisk skriftserie 2005:1. Redigerad tillsammans med Malin Ideland och Carina Sjöholm. [ETN].

ETN:HEM 2006. Etnologisk skriftserie 2006:2. (Red.) [ETN].

Framtid.nu – Flyt och friktion i ett snabbt företag. 2002. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposion. Mer info.


BOOK CHAPTERS AND ARTICLES

När nätet växer. Om algoritmiska och irreguljära metoder. 2010. I: Nätverket – Etnologisk skriftserie. [ pdf ]

Sönderfallets lockelser. Fabrikers postindustriella romantisering. 2009. I: Askander, Mikael (red.)Förgängligheter, Åtta Essäer. Lund: Sekel bokförlag. [Förlagets info]

Bridging Parallel Realities. 2008. I: ETN. Etnologisk skriftserie 2008:5. [ETN]

Paradiset bland bergen? – Ladakh som imaginär geografi. 2007. I: Ek, Richard & Hultman, Johan (red.). Plats som produkt. Kommersialisering och paketering. Lund: studentlitteratur. [info]

Menuing. 2006. In: Löfgren, Orvar & Wilk, Richard. (Eds.). Off The Edge. Experiments in Cultural Analysis. 2006. Copenhagen: Museum Tusculanum Press. Also published in Ethnologia Europea 2005.

Industrial Cool – Om det materiellas närvaro och industrisamhällets frånvaro. 2006. I: Otto, Lene & Kragelund, Minna (red.) Materialitet & dannelse. Köpenhamn: Danmarks Paedagogiske Universitets forlag.

Under ytan – Om digitala föreställningsvärldar och dold komplexitet. 2006. I: Willim, Robert. Virtualiteter. Sex essäer. HEX001. Lunds universitet. [Ladda ner hela boken som pdf]

Det obetydligas betydelse – dammets kulturella dynamik. 2006. I: ETN. Etnologisk skriftserie 2006:2. [ETN]

Extra allt. 2006. I: Åkesson, Lynn (red.) Överflöd – Mellan minnesvärt och bortglömt. Kulturens årsbok 2006.

It’s in The Mix. Configuring Industrial Cool
2005. In: Löfgren, Orvar & Willim, Robert. (Eds.) Magic, Culture and The New Economy. Oxford: Berg.

Looking With New Eyes at The Old Factory. On The Rise of Industrial Cool
2005. In: O’Dell, Tom & Billing, Peter (Eds.). Experiencescapes. Culture, Economy and Tourism. Copenhagen: CBS Press. [Order?]

Återupptäckten av industrisamhället. 2005. I: RIG. Kulturhistorisk tidskrift 2005:3.

Bastardpop – Om digital musikåteranvändning. 2005. I: ETN. Etnologisk skriftserie 2005:1. [ETN]

Lönsamhet och LEGO. Vuxenlek i datavärlden. 2005. I: Johansson, Ella (red.) Ting för lek. Kulturens årsbok 2005

Aura och transparens – Möten och iscensättningar i en spektakulär fabrik. 2005. I: Corvellec Hervé & Lindquist Hans (red.) Servicemötet. Multidisciplinära öppningar. Malmö: Liber. [info]

Claiming The Future. Speed, Business Rhetoric and Computer Practice in a Swedish IT Company
2003. In: Garsten, Christina & Wulff, Helena. New Technologies at Work. People, Screens and Social Virtuality. Oxford: Berg. [Order?]

Tools for The Electronic Frontier. The Real & Imagined Artefacts of IT-business. 2003 In: Ethnologia Scandinavica 2003.

Full fart framåt! Kunskap och uppgradering i ett IT-företag. 2003. I: Idvall, Markus & Schoug, Fredrik. (Red.) Kunskapssamhällets vardag. Retorik, Politik och pengar. Lund: Studentlitteratur. [Info]

Kopieringens virtuoser skapar originalitet. 2003. I: Axess 4/2003.

Click! Work, Play and LEGO
2002. In: Reflexioner 1/2002. [Download pdf].

Klick! Lek, arbete och LEGO. 2002. I: Reflexioner 1/2002.

Drömmen om det ideella företaget. 2002. I: Företagsminnen (2/2002).

Semi-Detached – Computers and the Aesthetic of Ephemerality. 1999. In: Lundin, Susanne & Åkesson, Lynn. (Eds.) Amalgamations . Fusing Technology and Culture. Lund: Nordic Academic Press.

Klick! Modulära associationsfält. 2001. I: Kulturella Perspektiv 3/2001.

Bangalore Flow. Kulturella Dimensioner av Datorteknik i en indisk kontext. 1999. I: Fägerborg, Eva & Westergren, Christina. (Red.) Mus och människa. Om IT som kulturellt fenomen. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Gamla och nya gränser. Kommunikativa flöden med fokus på Istrien. 1997. I: Lundalinjer 1997.

Tillbaka till framtiden. Om musiktrender och elektronik. 1997. I: Kulturella perspektiv 2/1997.

 

SELECTION OF PRESENTATIONS AT CONFERENCES AND SEMINARS

Elsewhereness. Evoking The Ethnographic and The Surreal. 2010. Presented at the conference Cities and The Visual: Ethnography, Documentaries and Image-Based Research, December 10 2010, Lund.

Ethnography. Its Routes and Incarnations Beyond The Swedish Academy. 2010 (with Tom O’Dell). Presented at AAA (American Anthropological Association, Annual Meeting, New Orleans, November 17-21 2010.

Creativity and Corporate Research. User Driven Innovation and New Invocations of Ethnography in Business Practices. 2010 (with Tom O’Dell). Presented at the conference Creativity from a Global Perspctive, at Fudan University, Shanghai, China. October 18 – 20 2010 a [Download pdf]

Composing Ethnography. 2010 (with Tom O’Dell). Presented at the symposium Irregular Ethnographies at Lund University, September 17 – 19 2010.

Ruined Workplaces – On Postindustrial Romanticism. 2009. Presented at the conference ACSIS Konferens för kulturstudier i Sverige, Kultur ~ Natur, Norrköping. June 15 – 17 2009.

Walking Through The Screen. Digital Media on The Go. 2007. Presented at The Department of Anthropology, University College London. October 29th 2007. [Download pdf]

 

Walking The Cognisphere. Navigation and Digital Media on The Go. 2007. Presented at INTER. European Cultural Studies Conference. Norrköping. June 13th 2007. The paper was part of the session: Interpreting The Inconspicuous. The Cultural Dynamics of Small Things That Matter, which I arranged together with Tom O’Dell. [Download pdf].

Transformations. Between Art and Science. 2007. Presented at Connect. Signal to Noise at Malmö Academy of music March 30th 2007.

I’m taking a ride… Curve Surfing and Speed Mania.
2006. Presented at Reboot 8.0 Copenhagen June1-2 2006. (Link).

Bastardpop – On Digital Sound Recycling. 2004. Presented at Third Space Seminar. “Examining The Law” Malmö & Lund, Sweden November 26-28 2004 (Link).

Prefab Music – The Recycled Sounds of Digital Media. 2004. Presented at the 8th SIEF-conference in Marseille, France April 2004.

It’s in The Mix. The Magic and Rationality of Combinations. 2003. Presented at NEFA, Nordisk etnolog- og folkloristkongres. Helsingör, Denmark, may 2003 [Download pdf].

Click! Lego and Modularity in The Factory of The Future. 2002. Presented at EASA. Copenhagen, Denmark, August 2002. [Download pdf].

Prefab Future – Practices and Rhetorics in an IT company. 2001. Presented at: IT-users in an evolving socio-cultural context. May/June 2001. Norberg, Sweden. This paper was also presented in different versions at the 7th SIEF-Conference in Budapest, Hungary April 23-28, 2001, and at AAA. Nov 2000. San Francisco, USA. [Download pdf].

Fast Forward – Computers, Turnover and the Aesthetic of Ephemerality. 2000. Presented at: Digital Borderlands 12-13 May 2000. Norrköping, Sweden. [Download pdf].

Dream Machines. 1999. Presented at: AAA. 17-21 Nov 1999. Chicago, USA. [Download pdf]