Industrial Cool in Stockholm – “A Room With a View”


During the evening September 27 an event focusing on postindustrial rejuvenation processes will take place in an industrial area in southern Stockholm. Below is a presentation, from the invitation letter, of the event (in Swedish).

Kapitel 2. Den (o)synliga handen

Tisdag 27 september kl. 18-21

Vi sägs idag leva i det postindustriella samhället, ett samhälle där fokus ligger på upplevelser, konsumtion, trivsel och rekreation. Men hur postindustriellt är egentligen vårt samhälle? Förutsätter i själva verket det postindustriella tillståndet en ökad grad av industrialisering? Handlar det inte bara om att industrin har förflyttats någon annanstans eller osynliggjorts för våra ögon?

I Slakthusområdet befinner vi oss fortfarande i en konkret produktionsplats som står i kontrast till den abstrakta idén om det postindustriella samhället. Ännu idag är Slakthusområdet en industri och en produktionsplats som distribuerar 70 % av Stockholms samlade köttkonsumtion. För tillfället samexisterar här industrin och planerna för ett framtida, ”postindustriellt” område. Ett område för rekreation och upplevelser i världsklass. Vi intresserar oss för detta spänningsfält och processerna som styr utvecklingen av postindustriella miljöer, processer av sortering, estetisering, historisering och iscensättande.

En av våra mest inflytelserika ekonomiska teoretiker genom tiderna är Adam Smith, ofta kallad liberalismens fader. År 1776 lanserade han i boken Nationernas Välstånd begreppet Den osynliga handen. Begreppet har kommit att tjäna som en viktig marknadsekonomisk princip och går ut på att en individ som handlar till nytta för sig själv också indirekt handlar till nytta för samhället eller kollektivet. Denna tro på att marknaden utan statlig inblandning ger den bästa samhälliga utvecklingen, är en central del i de nyliberala tankemönster som genomsyrar vårt samhälle idag.

Är utvecklingen av Slakthusområdet någonting som Den osynliga handen genererar, eller är det en medveten process som drivs av högst synliga aktörer? Vi vill placera Slakthusområdet i ett större sammanhang och synliggöra de postindustriella processerna som verkar i detta nu på plats i Slakthusområdet. Den osynliga handen ska göras synlig.

Program:

18.00 Samling vid Slakthusområdets entré i korsningen Hallvägen/Palmfeltsvägen

Guidad tur genom området av Peter Ögren, ordförande i Föreningen Slakthusområdets Företagare.

19.00 Industrial Cool, föreläsning av Robert Willim

Robert Willim är forskare i etnologi vid Lunds Universitet och konstnär, med ett intresse för kopplingar mellan kulturanalys och konst. Han har under ett antal år studerat postindustriella miljöer och undersökt hur industrin estetiseras i samband med föreställningar om det postindustriella samhället. År 2008 utgav han boken Industrial Cool – Om postindustriella fabriker som även omfattar bilder och musik på webbplatsen http://www.industrialcool.net/.

* The Humping Pact (Dmitry Paranyushkin och Diego Agullo)

Screening av performance i kolkraftverk i Zollverein, Ruhr: ”The Humping Pact is the suspended act of love towards the environment.”

* Matmapping (Eva Arnqvist och Adriana Seserin)

Eva och Adriana är två av initiativtagarna till projektet Ett Rum Med Utsikt. För kvällen har de gemensamt utfört en matmapping, en genomlysning av vad som produceras i Slakthusområdet. Mappingen fungerar också som kvällens rumsliga gestaltning och måltid.

I Ett rum med utsikt utforskas en rad frågeställningar rörande platsens ideologi, politik och praktik. Genom en serie publika händelser med inbjudna gäster lägger vi kapitel till kapitel i en berättelse om en plats i förändring. Om en industrimiljös uppgång och fall, om kultur som tillväxtmotor och upplevelser i världsklass. Projektrummet blir en experimentell plattform med samtal, aktioner, konst och mat. Ett rum med utsikt genomförs under ett års tid genom en rad publika händelser. Projektet drivs av konstnärerna Eva Arnqvist och Karin Lindh samt arkitekten och konstnären Adriana Seserin.

By | 2017-05-19T15:02:46+00:00 September 25th, 2011|stories|0 Comments

Leave A Comment