Future Work Excerpt

An excerpt from my talk at Lund University on Future Work and the creative industries is now available on Youtube (in Swedish).

The talk in its whole will be broadcast 18.25-19.00, Friday May 27 on Swedish television, Kunskapskanalen. UR’s description:

“18.25-19.00 Vad är en industri?

Om guldklockor och stämpelklockor men också om teglet på operahuset i Sydney handlar det när Robert Willim talar om framtidens arbete i en globaliserad värld. Willim som är docent i etnologi och verksam konstnär ser i dag större likheter mellan nutidsmänniskans sätt att leva och den förindustriella än den som stämplade in, jobbade, stämplade ut och sedan var ledig. Nu suddar vi åter ut gränserna mellan arbete och fritid. Inspelat vid Humanist- och teologdagarna vid Lunds universitet.”

 

By | 2017-05-19T15:02:57+00:00 May 18th, 2011|stories|0 Comments

Leave A Comment