Folkliv – New TV-series

May 7th a new TV-series by me and Anders Weberg together with ethnologist Mia-Marie Hammarlin and The Folklife Archive in Lund will premiere. Here’s more info in Swedish:

Vad vet vi egentligen om livet i Sverige under bondesamhället? Följ med till gränslandet mellan fantasi och verklighet, när nu bild, ljud och berättelser ur Folklivsarkivet i Lund presenteras på ett nytt sätt.

Fredagen den 7 maj börjar en ny TV-serie producerad av Lunds universitet att sändas av UR i Kunskapskanalen. Serien består av tio avsnitt på sex minuter vardera. Syftet är att gestalta svensk folkkultur och sägner från framförallt 1800- och det tidiga 1900-talet på ett nytt och fantasieggande sätt.

Programmen baseras på arkivmaterial från Folklivsarkivet i Lund. Bilder och musik vävs samman med berättelser om seder och bruk samt mustiga skrönor till en suggestiv audiovisuell blandning.

Projektet har drivits av etnologen och konstnären Robert Willim samt konstnären Anders Weberg, i samarbete med etnologen och speakern Mia-Marie Hammarlin. Arbetet har skett med stor hjälp av arkivarierna Charlotte Hagström och Göran Sjögård samt musikarkivarien Patrik Sandgren på Folklivsarkivet.

Folkliv i Kunskapskanalen

Blod  7 maj  22:50

Gräns  14 maj  22:50

Gäst  21 maj  22:50

Havande  28 maj  22:50

Kraft  6 juni  22:50

Kärlek  11 juni  22:50

Mjölk  18 juni  22:50

Orm  25 juni  22:50

Tänder  2 juli  22:50

Vatten  9 juli  22:50

By | 2017-05-19T15:03:01+00:00 April 22nd, 2010|stories|2 Comments

2 Comments

  1. […] består av 10 avsnitt kring olika teman, utgår från material i Folklivsarkivet och är gjord av Robert Willim, Anders Weberg och Mia-Marie Hammarlin. Jag och mina kollegor på Folklivsarkivet, Patrik Sandgren […]

  2. Folkliv at The Museum : •ROBERT WILLIM• September 19, 2011 at 21:37

    […] our series Folkliv (Folklife, link to the series on iTunes U) in the auditorium during the day. Here’s a link to a previous post on the series. Category: Art and Science, Folkliv, […]

Leave A Comment